I o historii Lublina słów kilka

 

Flaga Urzędowa Miasta Lublin

Lublin czasem zwany Kozim Grodem ma niesłychanie ciekawe dzieje…

Lublin_City_Seal_1401
Najstarszy wizerunek herbu Lublina
Herb Miasta Lublin
Współczesny herb Lublina

Wczesnośredniowieczny Lublin powstał na lessowych wzgórzach. Wijąca się między wzgórzami rzeka Czechówka a także płynące nieopodal Bystrzyca i Czerniejówka dostarczały wody, ryb a także miały znaczenie obronne.

Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z VI w., a w XIII w. na Wzgórzu Zamkowym została wybudowana pierwsza murowana budowla – Donżon.W roku 1317 Władysław Łokietek nadaje Lublinowi prawa miejskie. Herbem miasta zostaje kozioł. Po najeździe Tatarów w 1341, Kazimierz Wielki postanawia wybudować w Lublinie zamek i otoczyć miasto murem obronnym. Do dziś podziwiać można Kaplicę Trójcy Świętej, Bramy Krakowską i Grodzką, Basztę Gotycką zwaną Półokrągłą a także fragmenty Baszty Żydowskiej i kilka pomniejszych elementów. W miejscu zniszczonego wojnami zamku gotyckiego, w wieku XVI został wybudowany zamek renesansowy, który został zniszczony podczas wojen szwedzkich. W XIX wieku na ruinach dawnego zamku królewskiego zostało wybudowane więzienie carskie, w czasie II Wojny Światowej mieściło się tu więzienie Gestapo a po wojnie, do roku 1957 więzienie NKWD i SB.

Średniowieczny Lublin był położony na najważniejszym trakcie Rzeczpospolitej, szlaku pomiędzy Krakowem a Wilnem. 1 lipca 1569 roku na Zamku podpisana została Unia Lubelska, czyli międzynarodowa umowa pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. Utworzona Rzeczpospolita Obojga Narodów posiadała wspólnego monarchę, herb, sejm, walutę, politykę zagraniczną i obronną. Zachowano odrębność skarbu, urzędów, wojska i sądownictwa. Obrady sejmu trwały od stycznia. Posłowie Litewscy obozowali w miejscu gdzie dziś znajduje się Plac Litewski.

Lublin należy do najbardziej atrakcyjnych turystycznie polskich miast.

W 1575 roku wybuchł pożar, spowodowany przez nieostrożną mieszczkę Jadwigę. Data wybuchu pożaru uznawana jest za symboliczną granicę między okresem gotyckim a renesansem. W latach 1578-1794 funkcjonował w Lublinie
Trybunał Koronny, najwyższy sąd apelacyjny Rzeczypospolitej. W tym czasie znaczenie polityczne i gospodarcze Lublina znacznie wzrosła. Wojny z Kozakami i Szwedami od XVII w. zapoczątkowały upadek miasta. Stan ten pogłębiły rozbiory Polski. W XX w. Lublin na krótki czas dwa razy stał się tymczasową stolicą Polski (1918 i 1944).

W latach 1941-1944 na przedpolach Lublina, Niemcy ulokowali obóz koncentracyjny – KL Lublin, zwany Majdankiem, w którym zginęło ok. 78 tys. osób.

W lipcu 1980r. w Świdniku i Lublinie wybuchają pierwsze strajki robotnicze, które były zapowiedzią strajków na Wybrzeżu w sierpniu 1980 roku. Wydarzenie te doprowadziły do powstania Solidarności.

Flaga Urzędowa Miasta Lublin

                                                               Flaga Urzędowa Miasta Lublin

 

Współczesny Lublin liczy ok. 330 tysięcy mieszkańców, jest największym miastem wschodniej Polski. Blisko 80 tysięcy studentów, kształci się na lubelskich uniwersytetach, wyższych szkołach i politechnice.